Díla Oty Janečka rozšiřují sbírku galerie DioArt

Díla Oty Janečka rozšiřují sbírku galerie DioArt - DioArt    Naše galerie obohacuje své umělecké renomé o jednoho z nejvýznačnějších národních výtvarníků Otu Janečka, titulovaného rovněž oceněním zasloužilý umělec. Věhlas tohoto malíře, ilustrátora, grafika a sochaře získává na síle také tím, že byl svého času vícekrát v řadě ohodnocen v soutěži o nejkrásnější knihu roku.

 

 

 

 

Ota Janeček (15.8.1919 – 1.7.1996) je řazen k světovým formátům kresby a čerpá mimo jiné i z vlivu Picassa či Modiglianiho. Tento prestižní umělec osobitě reprezentuje tzv. generaci druhé světové války, přičemž jeho umělecká působnost postihla snad všechny oblasti výtvarné tvorby v tom nejvšestrannějším smyslu.

Ota Janeček - galerie DioArt
Prstýnek – olej na plátně, Ota Janeček

Janeček, který je rodákem z Pardubiček, studoval technické kreslení a deskriptivu na ČVUT v Praze u Oldřicha Blažíčka, Cyrila Boudy a Karla Pokorného. Vybudovaný zájem a cit pro deskriptivu jsou pak patrné v jeho budoucích dílech a obohacují je na nezaměnitelné exaktnosti provedení. S tím rovněž koresponduje Janečkův důraz na vysokou míru zachycení figurativních tvarů, dynamické výrazovosti a pestré transparentnosti barev.

"Abstraktní tvorba je u malíře Oty Janečka především přehlídkou výrazných a sytých barev."

Obsahově je v Janečkových dílech patrná inspirace přírodou, kterou v běžném životě lyricky aplikoval do svých motivů. Formální hledisko jeho tvorby je zpočátku silně ovlivněno kubistickými tendencemi, které se započínají rokem 1943 a dominují v umělcově tvorbě 40. let. Patrné je to zejména v jeho zaujetí pro malbu figurálních témat a konkrétních podobizen. Znatelně vyniká Janečkův talent pro zachycení dějovosti abstraktních námětů a aktů. Nejvýrazněji působí jeho nadání pro vábivou ženskou křivku. Žena v jeho podání v sobě skrývá erotickou přitažlivost a svůdnost a proudí jeho tvorbou jako řeka. Tak autor čerpající původně z kubismu překonává jeho statičnost a dodává jinak neměnné hmotě originální dynamičnost.

"Neváhejte a přijďte i Vy osobně zhlédnout tuto uměleckou kapacitu do galerie DioArt na třídu Tomáše Bati 3329 ve Zlíně již v měsíci červenci."
 

Ota Janeček - Pastel - DioArt     Ota Janeček - DioArt     Ota Janeček - Pastel - DioArt


I prostý pozorovatel jistě ocení, že se Ota Janeček nesnaží ve svých dílech zračit neřešitelné hádanky, takže obdivovatelé mohou z jeho prací zaznamenat na první pohled jakousi pohádkovou poetiku. Zde stojí za zmínku i zajímavost, že Ota Janeček je autorem ilustrací nejznámější české ČítankyA je to právě Janečkova malba, která bývá odbornou veřejností uznávaná nejvíce, ač je jeho tvůrčí rozpětí vskutku nezměrné. Galerie DioArt je proto pyšná na to, že má tu vzácnou možnost nabídnout ve svých sbírkách malířské skvosty této význačné osobnosti českého umění.

Mimo díla Oty Janečka můžete v červenci navštívit v naší galerii expozici dalších autorů těch nejzvučnějších jmen.

 

Publikovala: Zuzana Bílá

© Používáme oXyShop Nastavení cookies