Hartingerová Jiřina

Akademická malířka Jiřina Hartingerová patří k významným osobnostem brněnského kulturního života již více než čtyřicet let. Vrozený talent rozvinula studiem na střední uměleckoprůmyslové škole v Brně, kde si v ateliéru profesora J. Bruknera osvojila základy grafiky. Na toto studium navázala dalším na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze.  Zde si jako studijní obory vybrala malbu a grafiku, kterým se věnovala pod odborným vedením národního umělce, profesora A. Strnadela. Její tvorba nachází uplatnění jak v architektuře, tak při ilustrování knih a samozřejmě i při výstavách doma i v zahraničí. Autorka má na svém kontě již na 60 autorských výstav.  Je zaujata přírodou, zobrazuje krajinu země, měst, ale i fantastické vize podmořského světa a minerálního světa.


Filtry
© Používáme oXyShop Nastavení cookies