Lukavský Antonín

Antonín Lukavský se narodil v Hradci Králové, jeho umělecká tvorba však započala na Olomoucku. Vystudoval průmyslovou školu, láska k umění jej nakonec vedla k profesi a poslání malíře. Výstavy Antonína Lukavského jsou oblíbené a žádané jak v tuzemsku, tak i v zahraničí - v Rakousku, Německu, Francii i ve Švýcarsku. Autor žije a tvoří v Těšíkově u Šternberka.

Prodej obrazů Antonína Lukavského v naší galerii. 


Filtry