Mencl Vladimír

Autor Vladimír Mencl se narodil v r. 1926 v Českých Budějovicích. Je umělcem mnohostranného zájmu: malířem, hudebníkem, klavírním virtuosem, svého času docentem na pražské Akademii múzických umění, členem Asociace hudebních umělců a vědců, členem Unie výtvarných umělců v Praze. Základy malířské tvorby získal u nestora jihočeských výtvarníků prof. Adolfa Trägera v Praze, kde studoval hru na klavír na AMU, následně pokračoval v soukromém studiu u výtvarníků Jaroslava Otčenáška a Jana Rambouska. Umělecká díla V. Mencla vypovídají o jeho lásce k české krajině, především k rodným jižním Čechám, v nichž nachází zdroj inspirace. Svou tvorbu prezentoval na více než dvou stovkách autorských výstav v tuzemsku i v zahraničí. Jeho obrazy jsou zastoupeny v galeriích a soukromých sbírkách v Rakousku, Švýcarsku, Německu, Francii, USA a dalších zemích.

V. Mencl je nositelem čestného občanství Prahy 11 za hudbu a malířství.


Filtry